Onderzoeksreis Duitsland en Oostenrijk

Zoals aangekondigd op de website van onze stichting Because We Care hebben we een nieuwe onderzoeksreis ondernomen. Het doel van de reis is om een helder en objectief beeld te krijgen van belangwekkende, recente ontwikkelingen in deze gebieden, persoonlijk contact te hebben met onderzoekers en betrokkenen ter plaatse en niet in de laatste plaats de locaties met eigen ogen te zien en in beeld vast te leggen.

KZ Breitenau

De eerste te bezoeken locatie op het programma is KZ Breitenau. Dit voormalige concentratiekamp was tevens heropvoedingskamp, opgericht in 1933 met de bedoeling bedelaars, landlopers, prostituees en verwaarloosde jongeren te heropvoeden. Het kamp werd gebouwd op de landerijen van het voormalige Benedictijnenklooster Breitenau. Vandaag de dag is het kamp een gedenkplaats die is opengesteld voor publiek.

KZ Flossenbürg

Vanuit Breitenau zijn we doorgereisd naar KZ Flossenbürg. We hebben hier onderzoek verricht en kwamen zelfs in een verlaten porseleinfabriek terecht. Tijdens nazi-Duitsland werd dit kamp gebruikt als een gevangenis voor krijgsgevangenen uit de bezette gebieden in het oosten. De plaats van het kamp was zo gekozen dat de gevangenen als dwangarbeiders te werk werden gesteld in de aldaar gelegen granietgroeves en in de fabrieken waar de Messerschmitt-jachtvliegtuigen werden gebouwd.

Oostenrijk

2015-10-22 23.08.30Zoals vermeld hadden we een afspraak kunnen maken met Andreas Sulzer, de Oostenrijkse documentairemaker die nabij het voormalige concentratiekamp Mauthausen een enorm ondergronds nazi-complex heeft ontdekt. Dit zou onder meer gebruikt zijn voor de ontwikkeling van gifgassen en atoomwapens. Andreas houdt zich al jarenlang bezig met het kamp Gusen, een buitencommando van het hoofdkamp Mauthausen. Van het kamp Gusen is niets bewaard gebleven, op een kleinschalige gedenkplaats na. Op deze locatie staan vandaag de dag woonhuizen en leven er gezinnen met jonge kinderen. Ondanks dat Kamp Gusen veel minder bekend is dan het moederkamp Mauthausen, was het tijdens de nazi-bezetting significant groter.
2015-10-22 23.08.26
Andreas is bijzonder gefascineerd door het ondergrondse complex. Zijn opgraving heeft een ingang blootgelegd die aantoont dat zich hierachter een compleet ondergronds gangenstelsel bevindt met vele holle ruimten. Ook leiden diverse onderzoeken, archieven en interviews naar de bergen van Gusen. De mogelijke aanwezigheid van radioactief en/of nucleair materiaal bemoeilijkt echter de opgravingen. Op het einde van de oorlog hebben de nazi’s namelijk aan Oostenrijk gevraagd om belastend materiaal te verbergen. Dit is een van de redenen waarom de vorderingen van de opgravingen relatief langzaam verlopen. Wel valt te zeggen dat de betekenis van de opgravingen en van wat nog verborgen zou moeten liggen in de bergen van Gusen, er wel eens een van wereldformaat zou kunnen zijn.

 

Blijf ons volgen!
In het volgende bericht lees je meer over ons bezoek aan diverse locaties en kampen in Tsjechië en Polen.