Over ons

Lowy Sterken Fotografie is professioneel documentairefotograaf en initiatiefnemer van het project. Sinds 2008 heeft Lowy veel onderzoek gedaan, informatie verzameld, foto’s genomen en onder de begeleiding van een tolk ruim 25 concentratiekampen bezocht in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Frankrijk. Lowy is aangesloten bij de vereniging Beroeps Fotografen Nederland (BFN) en Beroeps Fotografen België. Lowy werkt onder meer samen met journalist en tekstschrijver Marianne Lourens. Onder de naam van haar tekstbureau ML media schrijft ze bij voorkeur over onderwerpen met diepgang of van maatschappelijke betekenis. Marianne is aangesloten bij Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers in Nederland en Vlaanderen. Joris Schriek (Zien communicatie) is als professioneel grafisch vormgever en art director betrokken bij het project Silent Witness.

Over het project

Juiste, bruikbare informatie verzamelen omvat een groot deel van de onderzoeksfase. Zonder hulp van relevante instanties en instellingen, contact met overlevenden en particulieren met relevante persoonlijke verhalen, toegang tot archieven en inzage in boeken komen we tot niets. In dit stadium spreken we alvast onze dank uit aan allen van wie of via wie wij informatie mochten ontvangen, waaronder het Nederlands Instituut Oorlogsdocumentatie (NIOD) en de bezochte kampen. Maar: we zijn er nog niet! Daarom twee oproepen aan u.

Oproep 1:
Wij zijn nog op zoek naar aanvullende informatie over:
(1) Welke waardevolle spullen de slachtoffers werd ontnomen door de nazi’s?
(2) Wat werd er met de objecten gedaan?
(3) Wat speelde zich af tussen de vier muren waar de slachtoffers de laatste periode van hun leven doorbrachten? Persoonlijke fragmenten (al dan niet uit dagboeken), ervaringen, gevoelens, emoties, gedachten zijn welkom.
(4) Ook zijn we op zoek naar overlevenden van de kampen die hun verhaal aan ons willen toevertrouwen.

Uiteraard gaan we uiterst discreet en vertrouwelijk om met alle informatie. Bent u een particulier, stichting en/of bedrijf en wilt u met voornoemde informatie een bijdrage leveren aan ons project of heeft u een tip die ons verderhelpt? Neemt u dan graag contact met ons op. Wij zijn u er zeer erkentelijk voor.

Oproep 2:
Het project Silent Witness is in het leven geroepen uit humanitaire overwegingen en heeft geen winstoogmerk. Wel hebben we een professioneel eindresultaat voor ogen. Om het project kostenneutraal af te kunnen sluiten, wat ons streven is, zijn wij op zoek naar donateurs. Draagt u als particulier, stichting of bedrijf ons project ‘Silent Witness’ een warm hart toe? Ondersteun het project dan met een financiële bijdrage! Alle giften en donaties zijn welkom. Bijdragen van meer dan € 1.000,- worden eervol vermeld in het gedrukte boek, tenzij het een anonieme storting betreft of op verzoek geen melding gewenst is. Voor een financiële bijdrage, zie Stichting Because We Care.

Alle gegevens vindt u onder contact. Over de bestedingen ontvangt u uiteraard een gedetailleerde verantwoording.