KZ EsterwegenVlak over de grens bevindt zich het kamp Esterwegen, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik was als concentratiekamp. Het werd opgericht in 1933 en was bedoeld voor de opsluiting van vooral communisten, sociaaldemocraten, pacifisten, vaksbondsleden en intellectuelen. De omstandigheden waren erbarmelijk; de gevangenen werden gedwongen lange dagen het veen te ontginnen, slechts met een schep in hun handen. Het kwam voor dat ze weken of maandenlang nauwelijks droge kleding aan hun lijf hadden. Naar schatting vonden zo’n 30.000 mensen hier de dood.

Voorintekenen op het boek Silent Witness?

Het kamp Esterwegen maakte onderdeel uit van de Emslandkampen. Er is niet heel veel bekend over deze kampen, maar auteur Pieter Albers heeft er het boek Gevangen in het veen over geschreven, dat is verschenen in 2006. Wij bezochten dit kamp onlangs voor het project Silent Witness en zullen er aandacht aan besteden in het boek.

Wilt u verzekerd zijn van een exemplaar van het boek Silent Witness? Stuurt u dan een mailtje naar info@because-we-care.eu.