Kamp AmersfoortSilent Witness bezocht ook het voormalige kamp Amersfoort. Het werd volledig gesloopt maar de overblijfselen, monumenten en reconstructies herinneren aan deze periode.

“Kamp Amersfoort was geen concentratiekamp naar het voorbeeld van Dachau. Het was een klein en provisorisch kamp dat onder toezicht stond van de Sipo/SD. Verwaarlozing, honger, mishandeling en moord drukten een stempel op het verblijf van meer dan 35.000 gevangenen die korte of langere tijd – in twee afzonderlijke periodes – gevangen waren in het kamp.” Bron: Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Kijk voor meer informatie over kamp Amersfoort op www.kampamersfoort.nl.